•  
 •  
 •  
 •  
 •  


سخن روز

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست

آرشیو خبر
لینک خبرگزاری ها
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری موج
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
 خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک 
هنر در طبیعت نهفته است و متعلق است به کسی که آن را از طبیعت استخراج کند (تولستوی)                           در تعلیمات دینی ما  و در سنت انبیاء و اولیاء درختکاری ، آبیاری و به طور کلی آباد سازی زمین و مزرعه و مرتع و پرورش دام و طیور عبادت محسوب می شود (مقام معظم رهبری )                                 همه جواب ها در طبیعت نهفته است (بل)                               بکاشتند و بخوردیم ، کاشتیم و خوردند      چو بنگری همه برزگران یکدیگریم  (مرزبان نامه)                                             درختان خشک در مسیر تند باد ها شکسته خواهند شد ، پس در مسیر زندگی انعطاف پذیر باشید .                                        اگر چه در کنار جنگل زندگی می کنی  ولی قدر درخت و چوب را بدان   ( ضرب المثل چینی )                                               برگ درختان سبز در نظر هوشیار      هر ورقش دفتری است معرفت کردگار                                        طبیعت بزرگترین دانشگاه و پر رمز و راز ترین کلاس برای بشریت است

اداره مطالعات


خلاصه اطلاعات فعاليتهاي آبخيزداري در استان اصفهان
(1370 الي 1386)
 
 
1- كليات :
استان اصفهان با مساحتی بالغ بر 7/10 ميليون هكتار و بارش متوسط ساليانه 164 ميليمتر و حجم 5/17 ميليارد مترمكعب با جمعيت 560/4 ميليون نفر و سهم سرانه آب 3800 مترمكعب 63 درصد سهم سرانه آب كشور را تشکیل میدهد.
 • حوضه آبخيز سدها 7/1 ميليون هكتار
شامل :‌سدهاي زاينده رود گلپايگان ، خميران و حنا داخل استان و سدهاي 15 خرداد ، دز، كارون - خارج استان
 • حوضه آبخيز خارج سد و بياباني و كويري 9 ميليون هكتار
مطالعات اجرايي انجام يافته 8/1 ميليون هكتار 8/16 درصد از سطح كل استان
 • حوضه سدها 42 درصد
 • حوضه خارج سدها 12 درصد
عمليات اجرايي انجام شده درمساحت 1 ميليون هكتار يعني 3/9 درصد استان
 • حوضه سدها 27 درصد 460 هزار هكتار
 • حوضه خارج سدها 6 درصد 540 هزار هكتار
 
 
 
 
 
2- ارزيابي فعاليتهاي انجام شده
الف فرسايش و رسوب
 • در حوضه سدها با عمليات اجرايي انجام شده فرسايش خاك متوسط 12 تن در هكتار 70 درصد كنترل شده و به 6/3 تن در هكتار رسيده است 4/8 تن در هكتار كاهش يافته است به عبارتي در هر سال از فرسايش 8/3 ميليون تن خاك پيشگيري شده است .
و از 20 ميليون تن فرسايش خاك 8/3 ميليون تن كنترل شده به عبارتي 19 درصد فرسايش خاك حوضه سدها كنترل و حفاظت شده است . از 16 ميليون تن رسوب توليدي حوضه سدها 19 درصد 3 ميليون تن رسوب تله اندازي شده است .
 
ب بارش و رواناب
-  بارش متوسط ساليانه حوضه سدها 412 ميليمتر با حجم 7 ميليارد مترمكعب
- حجم رواناب توليدي حوضه سدها 4/2 ميليارد مترمكعب
- حجم رواناب كنترل شده توسط سدها 900 ميليون مترمكعب
- حجم رواناب مازاد 5/1 ميليارد مترمكعب
- حجم رواناب كنترل شده توسط طرحهاي آبخيزداري در حوضه سدها 200 ميليون مترمكعب
 
حوضه خارج سدها
الف : فرسايش خاك
 • فرسايش خاك با متوسط 8 تن در هكتار 72 ميليون تن
 • كنترل فرسايش خاك در هر هكتار 70% 6/5 تن
 • درسطح 540 هزار هكتار 3 ميليون تن 4 درصد كل فرسايش خاك كنترل شده است .
 
 
 
ب : بارش و رواناب
- حجم بارش متوسط ساليانه با متوسط 117 ميليمتر 5/10 ميليارد مترمكعب
- حجم رواناب متوسط ساليانه 4/1 ميليارد مترمكعب
- حجم رواناب استحصال شده 6/8 درصد از كل معادل 120 ميليون مترمكعب
 
3- اعتبار هزينه شده :
طي دوره 1370 الي 1386 – 220 ميليارد ريال
 
4- نتايج كلي عمليات اجرايي در سطح 1 ميليون هكتار از استان عبارت است از:
 • كنترل فرسايش خاك 8/6 ميليون تن 4/7 درصد
 • استحصال رواناب سيلابي  مخرب كه از دسترس خارج مي شود 320 ميليون مترمكعب 11 درصد
 • افزايش سطح زيركشت (‌زراعت – باغ) 16000 هكتار
 • افزايش پتانسيل توليد آبزيان (‌ماهي) 500 تن
 • افزايش پتانسيل توليد علوفه در هر هكتار 50 كيلوگرم در 50% حوضه هاي كارشده جمعاً 25000 تن
 • بهبود شرايط اقتصادي و زيست محيطي ساكنين حوضه ها
 
 
                                                                                                              مديريت آبخيزداري در استان اصفهان
 
 
 
 
  د26/10/86
آخرین ویدئوها
آمار بازدید سایت
 • بازدید امروز : 1139
 • بازدید دیروز : 1901
 • بازدید این ماه : 46304