جستجو در سایت
آمار بازدید سایت
 • بازدید امروز : 61
 • بازدید دیروز : 704
 • بازدید این ماه : 769
عناوین مهم خبری :

خلاصه اطلاعات فعاليتهاي آبخيزداري در استان اصفهان
(1370 الي 1386)
 
 
1- كليات :
استان اصفهان با مساحتی بالغ بر 7/10 ميليون هكتار و بارش متوسط ساليانه 164 ميليمتر و حجم 5/17 ميليارد مترمكعب با جمعيت 560/4 ميليون نفر و سهم سرانه آب 3800 مترمكعب 63 درصد سهم سرانه آب كشور را تشکیل میدهد.
 • حوضه آبخيز سدها 7/1 ميليون هكتار
شامل :‌سدهاي زاينده رود گلپايگان ، خميران و حنا داخل استان و سدهاي 15 خرداد ، دز، كارون - خارج استان
 • حوضه آبخيز خارج سد و بياباني و كويري 9 ميليون هكتار
مطالعات اجرايي انجام يافته 8/1 ميليون هكتار 8/16 درصد از سطح كل استان
 • حوضه سدها 42 درصد
 • حوضه خارج سدها 12 درصد
عمليات اجرايي انجام شده درمساحت 1 ميليون هكتار يعني 3/9 درصد استان
 • حوضه سدها 27 درصد 460 هزار هكتار
 • حوضه خارج سدها 6 درصد 540 هزار هكتار
 
 
 
 
 
2- ارزيابي فعاليتهاي انجام شده
الف فرسايش و رسوب
 • در حوضه سدها با عمليات اجرايي انجام شده فرسايش خاك متوسط 12 تن در هكتار 70 درصد كنترل شده و به 6/3 تن در هكتار رسيده است 4/8 تن در هكتار كاهش يافته است به عبارتي در هر سال از فرسايش 8/3 ميليون تن خاك پيشگيري شده است .
و از 20 ميليون تن فرسايش خاك 8/3 ميليون تن كنترل شده به عبارتي 19 درصد فرسايش خاك حوضه سدها كنترل و حفاظت شده است . از 16 ميليون تن رسوب توليدي حوضه سدها 19 درصد 3 ميليون تن رسوب تله اندازي شده است .
 
ب بارش و رواناب
-  بارش متوسط ساليانه حوضه سدها 412 ميليمتر با حجم 7 ميليارد مترمكعب
- حجم رواناب توليدي حوضه سدها 4/2 ميليارد مترمكعب
- حجم رواناب كنترل شده توسط سدها 900 ميليون مترمكعب
- حجم رواناب مازاد 5/1 ميليارد مترمكعب
- حجم رواناب كنترل شده توسط طرحهاي آبخيزداري در حوضه سدها 200 ميليون مترمكعب
 
حوضه خارج سدها
الف : فرسايش خاك
 • فرسايش خاك با متوسط 8 تن در هكتار 72 ميليون تن
 • كنترل فرسايش خاك در هر هكتار 70% 6/5 تن
 • درسطح 540 هزار هكتار 3 ميليون تن 4 درصد كل فرسايش خاك كنترل شده است .
 
 
 
ب : بارش و رواناب
- حجم بارش متوسط ساليانه با متوسط 117 ميليمتر 5/10 ميليارد مترمكعب
- حجم رواناب متوسط ساليانه 4/1 ميليارد مترمكعب
- حجم رواناب استحصال شده 6/8 درصد از كل معادل 120 ميليون مترمكعب
 
3- اعتبار هزينه شده :
طي دوره 1370 الي 1386 – 220 ميليارد ريال
 
4- نتايج كلي عمليات اجرايي در سطح 1 ميليون هكتار از استان عبارت است از:
 • كنترل فرسايش خاك 8/6 ميليون تن 4/7 درصد
 • استحصال رواناب سيلابي  مخرب كه از دسترس خارج مي شود 320 ميليون مترمكعب 11 درصد
 • افزايش سطح زيركشت (‌زراعت – باغ) 16000 هكتار
 • افزايش پتانسيل توليد آبزيان (‌ماهي) 500 تن
 • افزايش پتانسيل توليد علوفه در هر هكتار 50 كيلوگرم در 50% حوضه هاي كارشده جمعاً 25000 تن
 • بهبود شرايط اقتصادي و زيست محيطي ساكنين حوضه ها
 
 
                                                                                                              مديريت آبخيزداري در استان اصفهان
 
 
 
 
  د26/10/86
سخن روز

کسی که بردبار است ، آقای دنیا و آخرت باشد . (پیامبر اکرم )

شبکه های اجتماعی
آرشیو ماهانه اخبار
لینک خبرگزاری ها
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری موج
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
 خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک