جستجو در سایت
آمار بازدید سایت
  • بازدید امروز : 2130
  • بازدید دیروز : 3210
  • بازدید این ماه : 102408
عناوین مهم خبری :
فاطمه مرادی
کارشناس گیاهپزشکیچكيده :
تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر آبياري با فاضلاب خام تصفيه خانه شمال اصفهان بر روي  عملكرد گياهان كاشته شده در تاغزارهاي شرق ايستگاه حبيب آباد و همچنين مزارع انجام گرفته است.
اين منطقه در ارتفاع حدود 1600 متري از سطح دريا قرار دارد. بارش ساليانه 114.5ميلي متروتبخير ساليانه 2000 ميليمتر جزو مناطق خشك كشور محسوب  مي شود. حداكثر درجه حرارت مطلق آن 37.5 و حداقل آن 6.6- درجه سانتي گراد ثبت شده است.
محصولات كاشته شده در مزارع اطراف تاغزار كه با پساب فاضلاب آبياري مي گردند شامل گندم، جو،چغندر،ذرت ، آفتابگردان و كلزا مي باشند . همچنين با توجه به SAR و شوري فاضلاب سعي شده تا تاثير آبياري با فاضلاب و آب چاه در مراحل مختلف رشد گياه بررسي شود و در نهايت روشي ارائه گردد تا علاوه بر حصول عملكرد مطلوب از شور و سديمي شدن خاك جلوگيري شود .
شوري بالاي پساب فاضلاب شمال اصفهان ، عدم تصفيه پساب به منظور آبياري ، زه كشي ضعيف خاكهاي منطقه ، بارش ساليانه بسيار كم و تبخير سالانه بسيار زياد از عواملي است كه باعث نگراني هايي در زمينه شور و سديمي شدن خاكهاي منطقه مي شود . بنابراين مطالعه تاثير فاضلاب بر رشد ، عملكرد و كيفيت گياهان كاشته شده در منطقه و همچنين تاثير آن بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و پيامدهاي زيست محيطي آن ضروري به نظر مي رسد.
مقدمه :
يكي از عوامل مهم كه حفظ و توسعه كشاورزي اراضي فارياب در نواحي خشك محدود مي سازد كمبود آب است . در اين راستا استفاده از آبهاي با كيفيت پايين يا غير متعارف مورد توجه بيش از پيش قرار گرفته است . استفاده مجدد از پساب فاضلاب به عنوان يكي از منابع غير متعارف آب نيز يكي از اين موارد مي باشد .
مسئله آلودگي خاك و كاربرد فاضلاب به منظور آبياري محصولات كشاورزي از مواردي است كه در ساليان اخير مورد توجه قرار گرفته است . عليرغم مزايا و فوايدي كه كاربرد فاضلاب در بر دارد خطرات آن را نيز بايستي در نظر داشت هم اكنون پساب تصفيه خانه شمال اصفهان به وسيله كانالى روباز و طولانى از ميان اراضى كشاورزى اين منطقه عبور مى كند و برخى از كشاورزان با نصب تلمبه هاى سيار و يا حفر كانال هاى فرعى، پساب تيره جارى در اين كانال را به سوى اراضى مزروعى هدايت مى كنند.تيرگى خاك و آب، بوى زننده و نيز كف حاصل از پمپاژ آب بر روى جوى هاى آب در جوار زمين هاى كشاورزى، حاكى از آلايندگى پسابى است كه صرف آبيارى زمين هايى مى شود كه محصولات آن روانه بازار مصرف مى شود. پساب فاضلاب تنها در شرايط استاندارد قابليت استفاده براى گياهان و درختان غيرمثمر و فضاى سبز را دارا است و اين در حالى است كه پساب تصفيه خانه شمال اصفهان در شرايطى غيراستاندارد وارد اراضى كشاورزى مى شود .
در فاضلابها وجود عناصر سنگين و افزايش مقدار آنها در طي زمان و همچنين تجمع اين عناصر در سيستم زنده مي تواند اشكالات بسياري را ايجاد نمايد . ارتباط ميان فلزات سنگين كه به صورت آلاينده به خاك وارد مي شوند و ميزان جذب اين عناصر توسط گياهان مختلف به صورت يك مسئله مهم و قابل بررسي مطرح مي باشد . لذا تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر آبياري پساب خام تصفيه خانه شمال اصفهان بر روي خصوصيات خاك و گياهاني كه توسط اين آب تغذيه مي شوند صورت پذيرفت.
 
فاضلاب

آب ، شرط وجود حیات می‌باشد و اکثر قریب به اتفاق واکنشهای شیمیایی در محیط آبی صورت می‌گیرد. آب به علت پاره ای خواص ویژه اساسی نقش تنظیم کننده‌ ای در طبیعت داشته و آن را در برابر تغییرات ناگهانی دما حفظ می‌کند. آب بعد از مصارف گوناگون (خانگی ، کشاورزی و صنعتی و …) تبدیل به پساب می‌شود. برای جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست توسط پساب تصفيه خانه شمال اصفهان باید راهکارهایی برای تصفیه و استفاده مجدد از آنها اتخاذگردد.
 
 
 
انواع فاضلابهايي كه به كانال تصفيه خانه شمال اصفهان مي ريزند:
فاضلابهای صنعتی

فاضلابهای صنعتی ، فاضلابهایی هستند که از صنایع مختلف حاصل می‌شوند و نسبت به نوع صنایع ، ترکیبات شیمیایی مختلفی دارند.
مواد شیمیایی موجود در فاضلابهای صنعتی
بسته به نوع کارخانه و محصول تولیدی آنها ، ترکیبات شیمیایی و درصد آنها در پسابهای صنعتی متفاوت است. اما از مهمترین این ترکیبات می‌توان به
آرسنیک ، سرب ، کادمیم و جیوه اشاره کرد. این مواد از طریق پساب کارخانجات تهیه کاغذ ، پلاستیک ، مواد دفع آفات نباتی و استخراج معادن وارد آبهای جاری و محیط زیست می‌شود.
اگر فاضلاب صنايع وارد سيستم جمع آوري شهري شود، مواد آلاينده شيميايي نظير فلزات سنگين (Heavy metal) و مواد آلي غير قابل تجزيه در فاضلاب مشاهده        مي گرددكه مشكلي كه در دراز مدت مي توانند ايجاد نمايند، امكان تجمع اين مواد سمي و نمكها در خاك مي باشد و اين احتمال مي رود كه مقدار اين مواد در محصولات كشاورزي نيز بالا رفته و به يك ماده سمي براي انسان تبديل گردندكه مهمترين روش حل اين مشكل، جلوگيري از ورود اين فاضلابها به شبكه جمع آوري شهري مي باشد كه البته اين روش به دليل وجود صنايع كوچك تا حدي غير ممكن به نظر مي رسد و بايد مناطق صنعتي را محدود نمود و فاضلاب اين مراكز را به طور مجزا جمع آوري و تصفيه كرد. البته براي كشور ما كه هنوز در اغلب شهرها شبكه جمع آوري مناسبي نداريم ، پالايش فاضلاب قبل از مصرف در كشاورزي مستلزم صرف هزينه هاي زيادي است و تقريبا" محال به نظر مي رسد .
استفاده از فاضلابهاي صنعتي اگر چه اثر سريع ندارد ولي در دراز مدت اثرات خطرناكي را در بر دارد . آلودگي آنها بيشتر با مسموميت وامراضي است كه ناشي از وجود بعضي از عناصر شيميايي بخصوص عناصر سنگين ونادر از قبيل كادميوم ، مس ، منگنز ، سرب ، روي ، نيكل  وغيره در اينگونه فاضلابها مي باشد مثلاً كادميوم از فلزاتي است كه مورد نياز انسان نمي باشد و ورود آن در زنجيره غذايي عواقب وامراضي را در پي دارد . از طرف ديگر مس از گروه عناصر ضروري در جيره غذايي انسان مي باشد ولي افزايش ميزان اين عنصر در جيره غذايي موجب بيماري ويلسون كه با تمركز بيش از حد اين عنصر در بافت هاي انساني همراه است مي گردد .   
فاضلابهای کشاورزی
در این فاضلابها ، سموم کشاورزی مانند هیدروکربنهای هالوژنه ، DDT ، آلودین ، ترکیبات فسفردار نظیر پاراتیون وجود دارد. مخصوصاً ترکیبات هالوژنه بسیار خطرناک هستند و هنگامی که توام با آب کشاورزی در لایه‌های زمین نفوذ نمایند یا به بیرون از محیط کشاورزی هدایت شوند، باعث ایجاد فاضلابهای کشاورزی فوق‌العاده خطرناک می‌شوند.
فاضلابهای شهری
این فاضلابها از مصرف خانگی آب حاصل می‌شود. در این پسابها انواع موجودات ریز ، میکروبها و
ویروس‌ها و چند نوع مواد شیمیایی معین وجود دارد که عمده‌ترین آن آمونیاک و نیز مقداری اوره می‌باشد. این فاضلابها باید از مسیرهای سر بسته به محل تصفیه هدایت گردند.
 
انواع آلاینده‌های موجود در فاضلابهای شهری

  • آلاینده بیولوژیکی:
از دفع پسابهای بیمارستانی و مراکز بهداشتی شهری ناشی می‌شود.
  • آلاینده‌های شیمیایی:
بیشتر آلاینده های شیمیایی از دفع پسابهای خانگی شامل مصرف شوینده‌هاست که روز به روز مصرف آنها بیشتر می‌شود. این آلاینده‌ها به‌علت وجود عامل حلقوی در ساختمان مولکول شوینده (ABS) ، غیر قابل تجزیه بیولوژیکی در تصفیه‌خانه‌ها هستند.
فرمول عمومی: LABS): linear Alkgl Benzo Sulturic acid = RŔ/ (C6 M5) SO3H)

امروزه در کشور ژاپن و آمریکا ، شوینده حلقوی را تبدیل به خطی نموده‌اند که قابل تجزیه بیولوژیکی در تصفیه‌خانه‌ها است. ولی در اکثر کشورها به‌علت ارزان بودن (LABS)هنوزهم از این ماده در صنعت شوینده‌ها استفاده می‌شود.

  • سایر آلوده کننده‌ها
مواد جامد و رسوبات ، مواد رادیواکتیو ، مواد نفتی و آلوده کننده های حرارتی مثل نیروگاهها.
بازدید : 22319
14 اردیبهشت 1394 ساعت 12:03 ب.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
سخن روز

مومن تملق نمی گوید و حسد نمی برد ، مگر در طلب علم . ( امام باقر ع )

شبکه های اجتماعی
آرشیو ماهانه اخبار
لینک خبرگزاری ها
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری موج
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
 خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک