جستجو در سایت
آمار بازدید سایت
  • بازدید امروز : 2264
  • بازدید دیروز : 4138
  • بازدید این ماه : 2264
عناوین مهم خبری :
وضعیت مراتع پس از بارندگیهای اخیر
دکتر سیروس آزادی کارشناس اداره امور مراتع گفت :به دنبال بروز تغییرات شدید اقلیمی طی دو دهه اخیر که منجر به کاهش شدید بارندگی در سطح کشور ایران گردید . مراتع کشور بدلیل کمبود رطوبت وآب ، تحت الشعاع قرار گرفته وتغییرات ملموسی درترکیب گونه های گیاهی مراتع ، تراکم وسطح تاج پوشش آنها اتفاق افتاد . این تغییرات در کنار چرای بی رویه دام های متکی به علوفه مراتع که به دلیل کمبود وعدم تناسب تعداد دام باظرفیت مرتع ، حتی گونه های فاقد کیفیت وغیر قابل تعلیف را مورد چرا قرا رمی دادند به شکلی اجتناب ناپذیر باعث سیر قهقرایی پوشش گیاهی مراتع شد.  بدیهی است به دنبال حذف گونه های خوشخوراک مرتعی ، عرصه رقابت اکولوژیک برا ی زادآوری واستقرار گونه ها ی غیر خوشخوراک  وسمی باز شده وگونه های یاد شده به سرعت ازدیاد یافتند.

با ازدیاد این گونه ها ، رفته رفته معدود گونه های خوشخوراک باقیمانده نیز طی چند سال متوالی از ترکیب گونه ای مرتع حذف شده وسطح کل مراتع در سطیره گونه های سمی ، تیغ دار وحشی ود رنهایت نامناسب جهت تعلیف دام قرا رمی گیرد وچهره طبیعت دگرگون می گردد . لیکن مکانیزمهای "آینده نگر " وخود تنظیم (self regulator)  تعبیه شده در سیستم های طبیعی با قابلیتهای هوموستاتیک (حفظ شرایط مساعد  درونی سیستم علیرغم وجود تغییرات موجود در شرایط بیرونی ) سیستم های طبیعی را از گزند عواقب ناگواراین قبیل تغییرات درامان  می دارند ومانع از اضمحلال کامل این سیستم می شوند.
در آستانه سال 1398 خورشیدی وبدنبال بروز یک سری تغییرات غافل گیر کننده اقلیمی ، سطح کشور ایران بر خلاف دودهه قبل ، دوره مرطوبی را تجربه نمود که بخشی از مکانیزمهای تعادلی  موجود در سیستم های طبیعی وخصوصاً اکو سیستم مرتعی کشور را بارد یگر فعال نمود.
علیرغم تغییر گسترده ترکیب گونه ای مراتع ، بانک بذر خاک ، سرشار از بذورگونه های مرتعی که به دلیل عدم تحقق شرایط مناسب رویشی ( خصوصاً شرایط رطوبتی ) جهت جوانه زنی فرصت رشد ونمو را نیافته بود ، بادرهم شکسته شدن حدودآستانه ای عوامل محدود کننده حاکم بر اکو سیستم طبیعی ، به سرعت عکس العمل نشان داده وبهار امسال را به بهاری متفاوت تبدیل نمود. شمار قابل توجهی از گونه های مرتعی که مدتها رؤیت آنها نیازمند توفیق ویژه بود به صورت انبوه ومتراکم در مراتع کشور ظاهر        شدند .گرچه این واقعه در ذهن بسیاری از هموطنان با تصویری زیبا وبه یاد ماندنی از انبوه شقایق های وحشی ولاله های آتشین رنگین را به ارمغان آورد وشادی کودکانه ای را به تمامی رهگذران عرصه های منابع طبیعی هدیه نمود ، با این حال مهمترین جنبه این پدیده تقویت واحیاء مجدد بانک بذر خاک توسط بسیاری از گونه های مرتعی وتضمین تنوع زیستی وغنای گونه ای این مرز وبوم دررویا روئی باآینده ای نامعلوم ( به لحاظ شرائط اقلیمی ) بود.
علیرغم آنچه ذکر شدوبا وجود تمامی مکانیزمهایی که طبیعت جهت دوام ارکان واجزاء خود به کار می بندد ، بدون همکاری وهمیاری همه مردم ، حفاظت وحمایت از این سرمایه ملی از عهده هیچ نهاد وارگانی بر نخواهد آمد.

بدین جهت توجه به نکاتی چند ضروری است .
1-ازدیاد علوفه مراتع ملی سالجاری دلیل خوبی برای ازدیاد دام نیست وبایستی ازآوردن دام مازاد بر ظرفیت به مراتع ممانعت نمود.
2- ورود وخروج به موقع دام  ، عامل دوام بهره برداری از مراتع در بلند مدت وپایداری آن است. در این راستا لازم است تنها در  فاصله زمانی که مراتع آمادگی لازم را دارند مورد بهره برداری قرار گیرند . در غیر اینصورت امکان حذف بسیاری از گونه های مرتعی بسیار محتمل است.
3- ازدیاد بارندگی منجر به ازدیاد شمار قابل توجهی از گونه های یکساله مرتعی خصوصاً گونه های متعلق به خانواده گندمیان در سطح مراتع شده است ، این گونه ها  ، پتانسیل بسیار بالایی جهت اشتغال دارند واگرکوچکترین بی احتیاطی که از سوی رهگذران ،   طبیعت گردان وبهره برداران بروز کند ، آتش سوزی های گسترده در سطح مراتع منجر به نابودی شمار کثیری از گونه های گیاهی ، حشرات ، پرندگان ، خزندگان ، دوزیستان و ... ودر نهایت تغییر وتوالی اکو سیسم مرتعی می شود ، لذا ضرورت دارد ضمن هوشیاری کامل ، آمادگی لازم جهت مقابله با این پدیده فراهم وهماهنگ با واحد مربوطه در اداره کل منابع طبیعی آبخیزداری استان امکان بروز آتش سوزی در مراتع را به حداقل رسانید.
بازدید : 3182
12 خرداد 1398 ساعت 04:47 ق.ظ
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
سخن روز

و اراده کرده ایم بر کسانی که در روی زمین به ضعف کشانیده شده اند منت گذارده و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم . قرآن کریم

شبکه های اجتماعی
آرشیو ماهانه اخبار
لینک خبرگزاری ها
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری موج
خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری فارس
 خبرگزاری مهر
خبرگزاری تابناک